Doğru etiket seçiminin üç ana unsuru vardır. öncelikle  yapısal olmalı, işlevsel olmalı ve en önemlisi sürdürülebilir nitelikte olmalıdır.

Teknoloji her geçen gün gelişmekte ve yenilenmektedir. Yenilenen ve gelişen teknoloji yarışında piyasada en önemli role sahip olan ürünlerden biri de etiket olmaktadır. Etiketlerin uygulanacağı yüzey ve bu yüzeydeki işlevi, etiketin yapışkan ve yüzey yapısını belirleyen en önemli kriterlerdir. Tüm bu kriterler dahilinde son tüketicinin beklentilerinin  ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi çok önemlidir. Bu kriterlerin karşılanabilmesi ise amaca uygun olan etiketin üretilmesiyle sağlanmaktadır.

Kendinden yapışkanlı etiketler; baskı yapılan üst tabaka, yapışkan tabaka, silikon tabakası ve taşıyıcı tabaka tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda farklı birleşimler sonucunda üretilebilmektedir.

Yapışkanlı etiketlerde en önemli unsur  yapışkan tabakasıdır.öncelikle ürünlerin uygulama koşulları, kullanım alanları ve Kullanım koşulları belirlenmelidir.daha sonra kullanılacak olan etiket Sürdürülebilir nitelikte seçilmelidir. kullanacağımız  Yapışkanlı etiketin, ürün  yüzeyine uygun , kalıcı baskı tutabilen ve uzun süreli kullanımlarda kendini muhafaza edebilir nitelikte olmalıdır.

Yapışkanlı etiketlerde, tutkallar; Organik, inorganik ve hybrid karmaşık kimyasal materyallerin birleşimi ile elde edilir. Ana bileşen, yapışma ve bağlanma gücünü sağlayan bağlayıcı maddelerdir. Eklenen diğer karmaşık materyaller ise kalıcılık, esneklik, direnç gibi özel fonksiyonları sağlayan maddelerdir.

Tüm Yapışkanlı etiketlerde formülüzasyon değiştirilebilir. bu sayede de bir çok farklı yapıda etiket elde etmek mümkün olur. Sıcak, Soğuk , Kuru, Nemli, Metal , Plastik , Kumaş, Polar ve benzeri yüzeylere dikkat edilerek yapışkanlı etiket üretimi yapmak önemlidir.

Akrilik yada Hotmelt bazlı yapışkanlar yapılarına uygun yüzeylere; uygulanacak ürün, yapıştırma koşulları ve yapışma sonrası koşulları dikkate alınarak seçilmelidir.

Bar-sis olarak etiketin yapışacağı yüzeye uygun ürünler, baskıya uygun materyaller önererek etiket yapışma sorunu veya dış ortamlarda yıpranma gibi durumları sıfıra indirme politikasıyla hizmet vermekteyiz. Bar-sis olarak etikette işlevsel, yapısal ve sürdürülebilir nitelikte etiket kullanımını önemsiyoruz.